Apps til blinde og svagsynede

Liste over Apps der er tilgængelige.

Vi har nu lavet en side dedikeret til Apps, så man som blind eller svagsynet kan få inspiration til de muligheder der findes i App verdenen.

Vi modtager gerne forslag til Apps og vi vil internt prøve forskellige Apps og komme med anmeldelser heraf.

Det er også muligt at downloade App listen fra IBOS og App oversigten fra Digitaliseringsstyrelsen.

 

Link til vores App side findes herunder:

www.instrulog.dk/produkter/Apps