JAWS Vocalizer Fix

Benytter du de danske talesynteser under Vocalizer Compact og Vocalizer Expressive har du måske bemærket at bogstaverne æ, ø samt å udtales en anelse specielt. Du har måske også bemærket andre finurligheder såsom “Dansk Blindesamfunds” altid er blevet udtalt med to gange Dansk. Vi har produceret et program der løser en håndfuld særligheder, samt også den specielle udtale af æ, ø og å.

VIGTIG INFORMATION: Det er yderst vigtigt at Vocalizer Compact og Vocalizer Expressive talesynteser ikke er i brug når du installerer dette fix. Vi anbefaler at skifte til engelske Eloquence. Alternativet, hvis du får assistance eller på anden vis kan gøre det, at lukke ned for JAWS.

 

Vejledning til installation

  1. JAWS Skærmlæserprogrammet skal være installeret på din maskine førend du kan installere fixet. Har du ikke JAWS installeret skal du først gøre det. Find JAWS til download via dette link.
  2. Download programmet via dette link.
  3. Skift talesyntese til Eloquence ved at benytte INSERT + CTRL + S efterfulgt af E efterfulgt af Enter. Bemærk at du kan have andre talesynteser under E, så vær opmærksom på at du får valgt Eloquence. Er det en mulighed kan JAWS Skærmlæser programmet også lukkes.
  4. Kør Fix programmet som du hentede før og gennemgå installationsprocessen.
  5. Efter installation kan du genstarte din maskine og skifte tilbage til den talesyntese du benyttede før.

 

Programmet er gratis at downloade og benytte. Det er designet til JAWS version 2019, 2020, 2021 samt 2022.